Integrering (avsluttet)

HL-senteret ved Cora Alexa Døving gjennomførte i 2008 et prosjekt om integrering.

Om prosjektet

Prosjektet var en dokumentasjon og analyse av hvordan integreringsbegrepet forstås og benyttes i norsk offentlighet. I tillegg ble det gjennomført en analyse av integreringsprosesser med mål om å synliggjøre hva i prosessene som utgjorde vilkår for integrering.

Resultater

Resultatene fra prosjektet er publisert i boken: Integrering. Teori og empiri, Oslo, Pax forlag 2009
 

 

 

Publisert 6. okt. 2011 09:34