Integrasjon og religiøs tilhørighet (avsluttet)

HL-senteret ved Cora ALexa Døving gjennomførte i 2010 prosjektet «Integrasjon og religiøs tilhørighet».

Om prosjektet

Prosjektet var en pilotstudie i samarbeid med Senter for Menneskerettigheter og Plurel-programmet ved Universitetet i Oslo. 

Resultater

Piloten er publisert i form av en rapport utlagt på Plurels hjemmesider: Religiøst engasjement og sosial integrering: fins det viktige sammenhenger? En pilotstudie av muslimer i Oslo-området med familiebakgrunn fra Pakistan. Rapport fra «Religiøsitet og integrering» ‒ et pilotprosjekt 2010 under forskningsnettverket PluRel (Religion i pluralistiske samfunn) ved Universitetet i Oslo

 

 

 

Emneord: Minoriteter, Integrasjon
Publisert 6. okt. 2011 09:34