En studie av hijabdebattene i 2005 og 2009 (avsluttet)

HL-senteret ved Cora Alexa Døving gjennomførte i 2011 en studie av hijabdebattene i 2005 og 2009.

Om prosjektet

Prosjektet bestod i en gjennomgang av mediedebatter om hijab, i 2005 med utgangpunkt i Frankrikes forbud mot hijab i skolen og i 2009 med utgangspunkt i debatten om hvorvidt hijab kunne bli del av politiuniformen. Prosjektet så spesielt på hijab-brukernes argumentasjon og analyserte denne i lys av teorier om sekularisme og offentligheten. 

Resultater

Arbeidet er publisert i: Døving, C.A., «Religionens omveier – det sekulære argument i hijabdebattene» i: Bangstad, Lerivik, Plesner (red.), Sekularisme i Norge, Oslo 2011, Unipub Forlag.

 

 

Publisert 6. okt. 2011 09:34