Forskningsopphold i Berkely

Sist endret 23. sep. 2016 10:46 av Vibeke Moe

Høst 2014 og vår 2015 er seniorforsker Cora Alexa Døving gjesteforsker ved Berkeley, University of California. Her vil hun være del av forskningsprosjektet «Islamophobia Research and Documentation Project» ved Department of Near Eastern Studies. Døvings forskningsmessige bidrag vil bestå i følgende to studier: «Images of Muslims and Jews in international debates» og «Jews and Muslims: inter-group images»