«Anti-Semitism and Islamophobia» (avsluttet)

HL-senteret ved Cora Alexa Døving gjennomførte i 2010 prosjektet «Anti-Semitism and Islamophobia».

Om prosjektet

Prosjektet var en studie av dagspressens nettdebatter om temaet innvandring/islam analysert i lys av antisemittiske tekster fra Norge i tidsperioden 1910 til 1930.

Resultater

Resultatene fra prosjektet er publisert i:«Anti-Semitism and Islamophobia: A Comparison of Imposed Group Identities»,  Tidsskrift for Islamforskning, nr. 2, 2010.

 

Emneord: Antisemittisme, Islamofobi, Gruppekonstruksjon, Minoriteter
Publisert 6. okt. 2011 09:34