Deltakere i «Å være jøde i Norge» - jødiske erfaringer i dagens Norge