«Å være jøde i Norge» - jødiske erfaringer i dagens Norge (avsluttet)

HL-senteret har i perioden januar 2011 til desember 2012 gjennomført en kvalitativ undersøkelse av erfaringer knyttet til det å leve med jødisk identitet i Norge. Undersøkelsen er gjennomført av Cora Alexa Døving og Vibeke Moe.

Om prosjektet

Prosjektet ble igangsatt i forbindelse med at HL-senteret i perioden august 2010 - mai 2012 gjennomførte en befolkningsundersøkelse av holdninger til jøder. Det var interessant å supplere funnene fra befolkningsundersøkelsen med erfaringer som den jødiske befolkningen selv har gjort, og slik utdype forståelsen av forholdet mellom den jødiske minoriteten og det norske samfunnet for øvrig. 

Studien «Å være jøde i dagens Norge» har også resultert i en tentativ analyse av hvordan Holocaust som familiehistorie har blitt og blir formidlet i familiene, samt en analyse av Holocaust som aspekt ved en jødisk identitet blant unge jøder i dagens Norge.

Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av individuelle intervjuer og gruppesamtaler innenfor familieenheter med to generasjoner til stede (ikke barn under 16 år). Prosjektet har også fått tilgang til videomateriale med intervjuer foretatt av DMT Oslo i forbindelse med en kvalitativ undersøkelse om erfaringer med antisemittisme blant den jødiske minoriteten i Oslo og Trondheim. Totalt har det anslagsvis vært 50 intervjuer. Det har vært rekruttert intervjuobjekter fra de mosaiske trossamfunnene både i Oslo og Trondheim, i tillegg til personer som ikke er tilknyttet DMT. 

Resultater

Prosjektet ble avsluttet desember 2012 med en presentasjon på Litteraturhuset. Resultatene foreligger i rapporten "Det som er jødisk." Identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme.

LES RAPPORTEN

 

 

Emneord: Identitet, Antisemittisme, Holdninger, Gruppekonstruksjon, Minoriteter
Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 24. mars 2022 11:51