Diskriminering av muslimer. Samfunnsdeltagelse og tilhørighet

HL-senteret gjennomfører i perioden januar – november 2022 et prosjekt om diskriminering av muslimer og hvordan slik diskriminering påvirker muslimers følelse av tilhørighet og samfunnsdeltagelse i Norge. Prosjektet er knyttet til Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer, og gjøres på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Forskning på vilkårene for muslimer i dagens Norge har i hovedsak vært rettet mot innvandrere og fokusert på grad av integrering. Dette prosjektet retter seg primært mot erfaringer blant personer som identifiserer seg som muslimer.

Prosjektet sikter mot å undersøke erfaringer og synspunkter til en bredt sammensatt gruppe av informanter og baserer seg på en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ metode. Prosjektet skal også undersøke hvordan ulike og sammensatte identiteter henger sammen med opplevd diskriminering (interseksjonalitet).

Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom HL-senteret og Likestillingssenteret KUN (www.kun.no), med HL-senteret som prosjektansvarlig. Vibeke Moe leder arbeidet.

Resultatene fra prosjektet skal publiseres i november 2022. 

Publisert 16. feb. 2022 10:31 - Sist endret 16. feb. 2022 16:14