English version of this page

Minoritetsforskning

Minoritetsforskningen ved HL-senteret etablerer kunnskap om relasjoner mellom minoritets- og majoritetsbefolkning samt kunnskap om relasjoner mellom og innenfor forskjellige grupperinger. Felles for prosjektene er at de har et samtidsperspektiv.

Forskningen har to overordnete temakomplekser. Det ene er vilkårene som ligger til grunn for integreringsprosesser, inkludert sosiale strukturer så vel som kulturelle endringer, verdier og normer. Det andre temakomplekset er studier av ekskluderingsmekanismer som fordommer, diskriminering og rasisme.

Koblingen mellom gruppetilhørighet og stigmatisering er i dag tydeligst tilstede i fenomenene islamofobi, antisemittisme og antisiganisme.  Minoritetsforskningen ved HL-senteret analyserer hvordan disse konstrueres og virker: Hvilke forestillinger som dominerer, hvordan de dannes og formidles samt i hvilken grad gruppestereotypier har et nedslagsfelt i samfunnet.

Kontaktperson: Cora Alexa Døving