Deltakere i Holdningsundersøkelse: «Antisemittisme i Norge?»