Holdningsundersøkelse: «Antisemittisme i Norge?» (avsluttet)

HL-senteret har  i perioden august 2010 – mai 2012 gjennomført en kvantitativ undersøkelse om den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter.

Dette er den første omfattende  befolkningsundersøkelsen i Norge på dette feltet. Den er blitt gjennomført av HL-senteret på oppdrag fra Barne-likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD),  Utenriksdepartementet og Justisdepartementet.

Prosjektgruppen har bestått av nasjonale og internasjonale eksperter innenfor antisemittismeforskning og kvantitativ forskning. Datainnsamlingen ble foretatt av TNS Gallup i november 2011.

Rapporten fra undersøkelsen ble presentert 29. mai 2012.

Kvantitative undersøkelser om holdninger til minoriteter er relativt nytt i Norge, men har blitt gjennomført i mange land som et redskap til å synliggjøre gruppefiendtlige holdninger i befolkningen.

Kunnskap om slike holdninger er en forutsetning for å kunne fremme toleranse i et pluralistisk samfunn. Med denne undersøkelsen foreligger nå et solid kunnskapsgrunnlag på dette feltet.

 

LAST NED RAPPORTEN

 

Emneord: Holdninger, Antisemittisme, Gruppekonstruksjon
Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 25. okt. 2018 09:42