Deltakere i Kildedatabasen «Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814 – 1940»