Kildedatabasen «Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814 – 1940» (avsluttet)

I forlengelsen av forskningsprosjektet «Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814–1940» har HL-senteret utviklet en database der kildemateriale som er benyttet på prosjektet er blitt samlet. Historiker Mink Chan ble i 2009 ansatt som vitenskapelig assistent for å bygge opp databasen. 

Om prosjektet

Databasen inneholder faksimiler av kilder som er benyttet på forskningsprosjektet, det vil si artikler og karikaturtegninger om jøder, jødedom og jødiske temaer fra diverse regionale og landsdekkende aviser, blant annet Dagbladet, Nationen, Tidens Tegn og Arbeiderbladet, samt diverse tidsskrifter, blant annet Kirke og Kultur og Luthersk Kirketidende. Databasen er i dag tilgjengelig for deltagerne på forskningsprosjektet «Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814 – 1940», og har bidratt både til å systematisere og effektivisere forskningsarbeidet på prosjektet. Et viktig formål med databasen har også vært å styrke tilgjengeligheten til kildematerialet for ettertiden, og neste ledd i arbeidet med databasen vil være å åpne for brukere utenfor prosjektet.

Kildedatabasen består av såkalt åpen kilde-programvare der det teknologiske fundamentet er nettleseren Firefox og referanseverktøyet Zotero. Databasen utnytter de teknologiske mulighetene man har med 1) nettbasert lagringsplass, 2) digitaliserte faksimiler, 3) mappestruktur og 4) søk via nøkkelord, forfatter, publikasjon, tittel og dato.
En av de viktigste funksjonene er programmets bruk av nettbasert lagringsplass. Det vil si at oppføringer som er opprettet og lagret lokalt på én datamaskin kan overføres til en server på Internett. Derfra kan de nye oppføringene overføres til andre datamaskiner og brukere. Oppbyggingen av databasen vil dermed kunne få stor betydning for forskningen innen fagområdet også utenfor rammene av prosjektet «Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814 – 1940».

En annen viktig funksjon i databasen er at en digital kopi av primærkilden er lagret i databasen. Altså har databasen ikke bare informasjon om kilden, men direkte tilgang til den. Kildene er arkivert i en mappestruktur og kategorisert etter publikasjon og årstall.  Søkefunksjonene kan enkelt deles inn i forskjellige søkemetoder: nøkkelord, forfatter, publikasjon, tittel og dato. Disse kan brukes hver for seg eller kombineres.

Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 21. okt. 2020 11:50