English version of this page

Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017 - befolkningsundersøkelse og minoritetsstudie (avsluttet)

HL-senteret har i perioden 2015-2017 gjennomført en oppfølging av undersøkelsen Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter (2012). Ved å gjenta den samme undersøkelsen har det vært mulig å kartlegge utviklingen av holdninger over tid. Den nye studien inneholder en utvidet del om holdninger til muslimer samt en egen undersøkelse om holdninger og erfaringer blant jøder og muslimer.

Foran fra venstre: Claudia Lenz, Cora Alexa Døving, Vibeke Moe, Kristine Bjørndal og Irene Levin. Bak fra venstre: Werner Bergmann, Ottar Hellevik, Øivind Kopperud og Christhard Hoffmann.

Om prosjektet

Resultatene fra den første befolkningsundersøkelsen viste betydelig sosial avstand til muslimer. Den foreliggende studien inneholder derfor en utvidet del om holdninger til muslimer. Nytt for studien i 2017 er også en egen undersøkelse blant jøder og muslimer. Denne minoritetsundersøkelsen dekker de samme temaene som befolkningsundersøkelsen, men går i dybden når det gjelder erfaringer som minoritetene har med å leve i Norge. I tillegg til de statistiske undersøkelsene er det gjennomført gruppeintervjuer med jødiske og muslimske informanter.

Oppdraget med å gjennomføre undersøkelsene ble gitt HL-senteret av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet etter en utlysning i 2015. Undersøkelsene er finansiert av fem departementer, ved siden av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Datainnsamlingen er gjennomført av Kantar TNS i perioden 11. januar til 6. april 2017. Gruppeintervjuene ble gjennomført i perioden mai 2016 til mai 2017.

Prosjektgruppen har bestått av nasjonale og internasjonale eksperter innen antisemittisme og kvantitativ forskning, og hadde lik sammensetning som ved forrige undersøkelse: professor Christhard Hoffmann (UiB/HL-senteret), doktorgradsstipendiat Vibeke Moe (HL-senteret), Werner Bergmann (Zentrum für Antisemitismusforschung, Technische Universität, Berlin), prosjektmedarbeider Kristine Bjørndal (HL-senteret), seniorforsker Cora Alexa Døving (HL-senteret), professor em. Ottar Hellevik (Universitetet i Oslo), forsker Øivind Kopperud (HL-senteret), seniorforsker Claudia Lenz (HL-senteret) og professor em. Irene Levin (Høgskolen i Oslo og Akershus).

LES MER

Last ned rapporten

Prosjektledelse

Prosjektleder: Christhard Hoffmann

Koordinator: Vibeke Moe

Publisert 1. feb. 2016 14:30 - Sist endret 26. nov. 2021 14:24

Kontakt

Kontakt: Vibeke Moe

E-post: vibeke.moe@hlsenteret.no

Telefon: +47 22 84 21 04