print logo

Lars Lien

Educator
Image of Lars Lien
Phone 22 84 21 28
Mobile phone 915 20 723

Publications

 

Jan Alexander Brustad og Lars Lien, Medieanalyse av antisemittisme i dag. Rapport på oppdrag for kommunal- og moderniseringsdepartementet, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, 2016.

Lars Lien, "'Gud give man vil indse dette før Storthinget brænder'. Framstillinga av 'jøden' som konspiratør i norsk dagspresse cirka 1905-1925", i Syn og segn, nr. 2, 2016.

Lars Lien, "Den politiske karikaturen som tidens speil, kunstform og kilde" i Hjeltnes, Vogt, Lien, Lamothe, Steien (Red.), Bak blendede ruter. Anne-Eva Bergmans krigskarikaturer, HL-senteret. Oslo 2016.

Lars Lien, "... Pressen kan kun skrive ondt om jøderne". Jøden som kulturell konstruksjon i norsk dags- og vittighetspresse 1905-1925, Avhandling for ph.d-graden i historie, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo 2015.

Lars Lien, «Fra vern om den norske folkestammen til individets ukrenkelighet – omtale av rom i norsk presse 1921-1956», i Pressehistorisk tidsskrift, nr. 24, 2015.

Lars Lien, «’Jøden’ og det nasjonale», i Pressehistorisk tidsskrift, nr. 24, 2015.

Lars Lien, «Diskriminering av rom i et historisk perspektiv», i Etnisk diskriminering og rasisme. Rapport fra konferanse, Bygdøy 5. Mai 2015, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Oslo 2015.

Lars Lien, "Christen Collin", i Wofgang Benz (red.) Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, Band 8, De gruyter Saur, Berlin 2015.

Lars Lien, "Nils Kjær", i Wofgang Benz (red.) Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, Band 8, De gruyter Saur, Berlin 2015.

Lars Lien, "Norwegische Satirepresse", i Wofgang Benz (red.) Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, Band 8, De gruyter Saur, Berlin 2015.

Maria Rosvoll, Lars Lien og Jan Alexander Brustad, "Å bli dem kvit". Utviklingen av en "sigøynerpolitikk" og utryddelsen av norske rom, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Oslo 2015.

Maria Rosvoll, Lars Lien og Jan Alexander Brustad, Utredning av kunnskapsbehov og antidiskrimineringsarbeid vedrørende den nasjonale minoriteten rom. Rapport fra forprosjektgruppen, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Oslo 2014.

Lars Lien, «6. februar - dekningen av samenes første landsmøte i trøndelagspressen» i: Øivind Kopperud, Vibeke Moe & Vibeke Kieding Banik (red.), Utenfor det etablerte. Aspekter ved Einhart Lorenz' forskning, Oslo 2011.

Lars Lien, "Nasjonenes Kristus" og jødene. En analyse av antisemittismen i Polen, 1919-1939, Masteroppgave i historie, Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO, 2007.

Lars Lien, "'Uskyldige spørsmål?' Bokameldelse: Kathe, alltid vært i Norge", i Fortid, nr. 2, 2007.

 

Published Nov. 20, 2016 3:05 PM - Last modified Feb. 6, 2017 3:04 PM