Vibeke Moe

Research Fellow
Image of Vibeke  Moe
Phone +47 22 84 21 04
Mobile phone +47 93 26 50 53

Curriculum Vitae

Fields of research

 • Antisemitism in contemporary Norway and Europe
 • Holocaust and memory culture
 • Jewish history in Norway, historical consciousness and identity

Publications

 • «‘Hvis de hadde oppført seg som vanlige nordmenn, hadde alt vært greit, tror jeg’ Nordmenns syn på årsaken til negative holdninger til jøder og muslimer», (med C. Lenz, I. Levin og C.A. Døving) (Flex 2016, vol. 3 nr. 1)
 • «Det som er jødisk» - Identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme, (sammen med C.A. Døving), Oslo 2014
 • Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter, Oslo 2012
 • Forestillinger om jøder - aspekter ved konstruksjonen av en minoritet 1814-1940 (red. med Øivind Kopperud), Oslo 2011
 • Utenfor det etablerte. Aspekter ved Einhart Lorenz' forskning (red. med Øivind Kopperud og Vibeke Kieding Banik), Oslo 2011
 • Kritikkens oppgave. Mellom skrift og bilde: en undersøkelse av kritikkbegrepet hos Walter Benjamin i verkene Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik og Ursprung des deutschen Trauerspiels, Hovedoppgave i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo 2006
   

Short texts

 • «Cultures of Denial: Comparing Holocaust and Armenian Genocide Denial», bokanmeldelse i Nordisk Østforum nr. 4 2015
 • «Håkon Harket: Paragrafen. Eidsvoll 1814», bokanmeldelse i Historisk tidsskrift, nr. 4 2014
 • «Hvor lang tid er 70 år?», kronikk i Aftenposten, 24. november 2012 (sammen med Cora Alexa Døving)
 • «Over grensen for Israel-kritikk», innlegg om Israel-kritikk og antisemittisme, Vårt Land, 16.11.2012
 • «Antisemittisme – en temperaturmåler», kronikk i Vårt Land, 29. mai 2012 (sammen med Christhard Hoffmann og Øivind Kopperud)

 

 

Published Nov. 20, 2016 3:05 PM - Last modified Feb. 26, 2019 2:04 PM