Terje Emberland

Senior Researcher

CV for Terje Emberland

Selected publications

 • (med Torstein Arisholm): "Kollaborasjon om kulturminner. SS og norsk kulturminevern under okkupasjonen",  Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, Årbok 2012, årg. 166, s. 69-84.

 • "Blodet er alltid den ytterste realitet." Om SS verdensanskuelse. i: Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Bjørn Arne Steine (red.): Politikk og religion. En farlig kombinasjon? 2012

 •  Himmlers Norge - nordmenn i det storgermanske prosjekt (sammen med Matthew Kott), 2012

 • “Pureblooded Vikings and Peasants: Norwegians in the Racial Ideology of the SS”. I: Anton Weiss-Wendt og Rory Yeomans (red.): Racial Science in Hitler's New Europe, Critical Studies in the History of Anthropology, Nebraska University Press, 2012

 • „Im Zeichen der Hagal-Rune. ‚Arteigene‘ Religion und nationalsozialistischer Aktivismus in Norwegen in den dreißiger Jahren“. i: Uwe Puschner (red.): Die Völkischreligiösen im Nationalsozialismus, 2012

 • Jakten på Germania. Fra nordensvermeri til SS-arkeologi, (red. med Jorunn Sem Fure), Humanist, 2009.

 • ”Å stjele norsk bondeblod. Heinrich Himmler, Walther Darré, SS og den norske bonde”, Fortid, nr. 2, 2009

 • ”Antroposofi, völkisch-tenkning og nazisme. Ideologisk naboskap og rivalisering i det kultiske miljø”, Din. Tidsskrift for religion og kultur, nr. 2-3, 2009

 • ”Øystein Sørensen: Den store sammensvergelsen. Historien om det hemmelige selskapet Illuminatus og dets mange ugjerninger”, Historisk Tidsskrift, vol. 87, no. 3, 2008

 • ”I krig for Hitler. Nordmenn i tysk krigstjeneste” (med Matthew Kott og Sigurd Sørlie):, Fortid, nr. 2, 2007

 • ”Antisemittismen i Norge 1900-40”, i: Trond Berg Eriksen, Håkon Harket, Einhart Lorenz: Jødehat. Antisemittismens historie fra antikken til i dag, Damm 2005

 • ”Norrønamannen Alf Maria Amble”, Fortid, nr. 2, 2005

 • Det ariske idol. Forfatteren, eventyreren og nazisten Per Imerslund, (sammen med Bernt Rougthvedt), Aschehoug 2004

 • Religion og rase. Nyhedenskap og nazisme i Norge 1933 – 1945, Humanist 2003

 • Konspiranoia. Konspirasjonsteorier fra 666 til WTC, (red. sammen med med Arnfinn Pettersen), Humanist 2003.
   
Published Nov. 20, 2016 3:05 PM - Last modified Feb. 26, 2019 3:06 PM