Øivind Kopperud

Researcher
Image of Øivind Kopperud
Phone +47 22 84 21 02
Mobile phone +47 96 22 13 12

Forskningsområder

  • Jødisk historie og antisemittisme
  • Okkupasjonen 1940-45 og Holocaust i Norge

Publications

Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter, HL-senteret, Oslo 2012, 978-82-92988-19-0

Forestillinger om jøder - apekter ved konstruksjonen av en minoritet 1814-1940 (red. med Vibeke Moe), Oslo 2011, ISBN 9788274775312

Utenfor det etablerte. Aspekter ved Einhart Lorenz' forskning (red. med Vibeke Moe og Vibeke Kieding Banik), Oslo 2011, ISBN 9788292988046

Den kosmopolitiske juif : en analyse av franske presosialisters forhold til begrepet jøde med hovedvekt på Alphonse Toussenels bok «Les Juifs , Rois de L'Époque-Historie de la Féodalité Financière», masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2005

 

Artikler og kronikker

«Symptom på en større sykdom», kronikk i Vårt Land, 26. november 2012

«Når israelkritikk blir jødehat», innlegg i Vårt Land, 24. oktober 2012

«Antisemittisme – en temperaturmåler», kronikk i Vårt Land, 29. mai 2012 (sammen med Chr. Hoffmann og V. Moe)

«Da norske jøder ikke fantes (sammen med Irene Levin), Nytt Norsk Tidsskrift 2010,  ISSN 0800-336X.  27(3), s 292- 302

«Diskursanalyse i historiefaget - en fruktbar metode?» (sammen med Lars Tore Flåten), Fortid 2006 ;Volum 3.(1)


 

Published Nov. 20, 2016 3:05 PM - Last modified Feb. 26, 2019 2:01 PM