print logo

Nicola Karcher

Researcher
Image of Nicola Karcher
Phone 22 84 21 34
Visiting address Huk Aveny 56
Postal address 0318 Oslo Postboks 1168 Blindern

Bakgrunn

 

PhD i moderne historie fra Universitetet i Oslo, 2012.

Magistergrad i historie, filosofi og sammenlignende politikk fra
Technische Universität (Senter for forskning om antisemittisme) og Humboldt Universität, Berlin 2005.

Faglige kompetanseområder

 • Antisemittismens historie i Europa
 • Høyreekstreme bevegelser og nasjonalsosialisme
 • Norsk-tyske høyreradikale nettverk i mellomkrigstiden
 • Kollaborasjon og motstand i Norge under annen verdenskrig

Undervisning og veiledning

 • "Jødefiendskap i europeisk middelalder"
 • "Norsk høyreekstremisme i mellomkrigstiden"
 • "Fra høyreaktivisme til nasjonalsosialisme, 1918-1940"

Veiledning av oppgaver innenfor feltene nazisme, høyreekstremisme, antisemittisme og okkupasjonshistorie.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter

 • Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt: Norge i et komparativt perspektiv, delprosjekt «Demokrati eller germansk folkefellesskap? Den norske holdningskampen som motstandsform (arbeidstittel)».
 • From National Socialism to Right-Wing Populism. The Transformation of Inter-Scandinavian Far-Right Networks and their Ideology 1945-1970.

Publikasjoner

 • «Willing Collaborators: The Political Activities of Norwegian National Socialists in Nazi Germany», i: Andrea Mammone (red.): Borderless Fascism. Towards a Transnational and Universal Fascism in Interwar Western Europe, Cambridge, kommer 2016.
 • «Vom deutschen Wesen (Reiseschilderung von Bjørn Bjørnson, 1917)», i: Wolfgang Benz (red.): Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, bind 8, Berlin 2015.
 • «Norwegische Kriminalliteratur», i: Wolfgang Benz (red.): Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, bind 7, Berlin 2014..
 • «Victor Mogens - en lojal talsmann for Nazi-Tyskland?», i: Bernt Hagtvet/Øystein Sørensen/Nik. Brandal (red.): Intellektuelle og det totalitære: Pervertert idealisme?, Oslo 2014, s. 30-52.
 • «Länderporträt Norwegen», i: Uwe Backes/Eckhard Jesse/Alexander Gallus (red.): Jahrbuch für Extremismus und Demokratie, Baden-Baden 2013, s. 191-210.
 • «Den nordiske race», i: Wolfgang Benz (red.): Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, bind 6, Berlin 2013.
 • «Fritt Folk», i: Wolfgang Benz (red.): Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, bind 6, Berlin 2013.
 • «Ragnarok», i: Wolfgang Benz (red.): Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, bind 6, Berlin 2013.
 • «Der Norden», i: Wolfgang Benz (red.): Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, bind 6, Berlin 2013.
 •  Sammen med Anders G. Kjøstvedt (red.): Movements and Ideas of the Extreme Right in Europe: Positions and Continuities, Frankfurt/Main 2012.
 • «Nasjonal Samlings Foreign Office in Germany during the Second World War: Organisation, Strategies and Cooperation», i: Movements and Ideas of the Extreme Right in Europa, Frankfurt/Main 2012, s. 117-140.
 • «Der Nordische Ring», i: Wolfgang Benz (red.): Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, bind 5, Berlin 2012.
 • «Die Nordische Gesellschaft», i:Wolfgang Benz (red.): Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, bind 5, Berlin 2012.
 • Zwischen Nationalsozialismus und nordischer Gesinnung. Eine Studie zu den rechtsgerichteten Verbindungen norwegisch-deutscher Milieus in der Zwischenkriegszeit, Universitetet i Oslo: PhD-avhandling, 2012.
 • «Norske Nasjonalsosialister i Tyskland 1933-1940. Politisk profil, intern struktur og nettverk», i: Øivind Kopperud/Vibeke Moe/Vibeke Kieding Banik (red.): Utenfor det etablerte. Aspekter ved Einhart Lorenzforskning, Oslo 2011, s. 97-110.
 • «Schirmorganisation der Nordischen Bewegung. Der Nordische Ring und seine Repräsentanten in Norwegen», i: NORDEUROPAforum (1/2009), s. 7-35.
 • «Den nordiske bevegelses ‹generalstab›. Nordischer Ring og samarbeidet med norske raseforskere», i: Fortid (2/2009), s. 42-52.
 • «Die Nasjonal Samling während der deutschen Okkupation Norwegens 1940-1945. Nationalismus verus Pangermanismus», i: Wolfgang Benz (red.): Jahrbuch für Antisemitismusforschung (16), Berlin 2007, s. 195-216.
 • Kollaboration und interner Konflikt. Die norwegische Nasjonal Samling während der deutschen Okkupation, Technische Universität Berlin: Magisteravhandling, 2005.
Published Nov. 20, 2016 3:05 PM - Last modified Feb. 6, 2017 3:02 PM