Birgitte P. Haanshuus

Doctoral Research Fellow

Fields of research:

  • Contemporary antisemitism
  • The extreme and the radical right
  • Digital media

Publications:

Haanshuus, B.P. (2018). Fra gata til data? Ytre høyre på internett og sosiale medier [From the Streets to the Web? The Far-Right on Internet and Social Media]. In T. Bjørgo (ed.), Høyreekstremisme i Norge. Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier. [Right-Wing Extremism in Norway: Developments, Conspiracy Theories and Strategies for Prevention]. PHS Forskning 2018: 4. Oslo: Norwegian Police University College

Haanshuus, B.P. & Jupskås, A.R. (2017). Høyreklikk! En analyse av ytre høyre på sosiale medier i Norge [The Right Click! An Analysis of the Far-Right in Norway on Social Media],Tidsskrift for samfunnsforskning, 58(2), 145-165

Haanshuus, B.P. (2015). Høyreklikk - En studie av norske høyreekstreme bevegelsers aktivisme, ideologi og nettverkstilhørighet i sosiale medier. [The Right Click – A study of Norwegian extreme right organizations’ activism, ideology, and networks on social media]. Master’s thesis, Department of Political Science. Oslo: University of Oslo

Published Oct. 30, 2018 10:38 AM - Last modified Oct. 4, 2019 1:48 PM