Biblioteksamlingen

Bibliotekets samling består av cirka 4500 titler, med jevn tilvekst. Hovedtyngden i samlingen omfatter emnene Holocaust og antisemittisme. Samlingen dekker inngående også folkemord i generell forstand, samt den nazistiske forfølgelsen av rom.

Andre sentrale emner er rasisme, nazisme, fascisme, 2. verdenskrig, minnekultur og religionskonflikter. Samlingen inneholder også utvalgt skjønnlitteratur tilknyttet Holocaust og tilgrensende tematikk.

Kontakt: bibliotek(at)hlsenteret.no

Åpent for publikum etter avtale

Publisert 10. jan. 2020 09:42 - Sist endret 6. feb. 2020 09:55