Arkivsamlingen

Arkivsamlingen belyser forskjellige sider av historien om Holocaust i Norge, med vekt på ofrenes ulike skjebner. Den består av arkiver etter jødiske flyktninger som kom til Norge i årene like før okkupasjonen, men også arkiver etter jøder som var født i Norge og oppholdt seg i landet hele sitt liv.

Samlingen inneholder arkiver etter jøder som ble deportert og drept under krigen, etter personer som ble deportert og overlevde årene i fangenskap, og etter jøder som overlevde krigen gjennom flukt til Sverige eller ved å holdes skjult i Norge. I tillegg bevares enkelte arkiver etter ikke-jødiske nordmenn som bisto jøder i flukten til Sverige, og arkiver etter norske frontkjempere som reiste til østfronten for å kjempe på nazistisk side.

Publisert 10. jan. 2020 09:44 - Sist endret 6. feb. 2020 09:56