Arkivet etter Ruth Maier

Ett av de mest sentrale arkivene i samlingen, er arkivet etter Ruth Maier. Ruth Maier kom som jødisk flyktning fra Østerrike til Norge i desember 1938. Hun levde i landet frem til høsten 1942, da hun ble arrestert og deportert. Ruth Maier ble drept ved ankomst i Auschwitz, 1. desember 1942. Hennes arkiv består i første rekke av 8 dagbøker som hun skrev i perioden 1933-1942. Dagbøkene ble tatt vare på for ettertiden av hennes nære venn, dikteren Gunvor Hofmo, og ble senere redigert og utgitt som bok av Jan Erik Vold. I desember 2014 ble arkivet etter Ruth Maier innlemmet i Norges dokumentarv, og regnes dermed som en del av UNESCOs verdensarv.

Publisert 10. jan. 2020 09:48 - Sist endret 6. feb. 2020 11:36