Jeanne Galut-Modis' fangekort

Jeanne Galut-Modis var en av 66 norske rom som ble deportert til «Sigøynerleiren» i Auschwitz-Birkenau. I motsetning til de fleste andre norske rom ble hun imidlertid også sendt videre til andre nazistiske konsentrasjonsleirer. Jeannes fangekort fra Buchenwald viser hvordan hun ble flyttet fra leir til leir i løpet av det halve året fra deportasjonen i januar 1944 til krigens slutt i mai 1945. Mot alle odds overlevde hun blant annet to opphold i Auschwitz-Birkenau, og var til slutt en av de fire blant de deporterte norske rom som overlevde krigen.

Jeanne Galut-Modis’ fangekort fra Buchenwald. Ill: ITS Archives, Bad Arolsen.

Jeanne Galut-Modis var familieoverhodet Karl Modis’ datter, og ble deportert til Auschwitz-Birkenau sammen med store deler av sin familie fra leiren Dossin i Mechelen 15. januar 1944. I «Sigøynerleirens» fangeprotokoll ble hun registrert som «statsløs sigøyner», og fikk tildelt fangenummeret Z-9771. Jeannes halvannet år gamle datter Carmen ble innskrevet i fangeprotokollen samme dag, som «zigeuner» nr. 9770. Ifølge dette registeret døde Carmen Modis drøye to måneder senere, 22. mars 1944.

I april og mai 1944 ble det foretatt flere utvelgelser blant rom i Auschwitz-Birkenau. Yngre og friske fanger ble plukket ut til slavearbeid og sendt til leirer lenger vest. Selv om både selve transporten og slavearbeidet i leirene var utmattende, var det langt større muligheter for å overleve i slike arbeids- og konsentrasjonsleirer enn i utryddelsesleirer som Auschwitz-Birkenau. De fleste som ble valgt ut var menn, men også enkelte kvinnelige fanger ble sendt til kvinneleiren Ravensbrück. Jeanne Galut-Modis ble ifølge fangeregisteret i Auschwitz-Birkenau transportert til Ravensbrück 24. mai 1944. Der ble hun registrert tre dager senere, før hun i slutten av juli ble sendt videre til korte opphold i flere mindre arbeidsleirerleirer under konsentrasjonsleiren Buchenwalds administrasjon. Jeannes fangekort fra Buchenwald indikerer at hun 13. september ble registrert som fange i denne hovedleiren.

Den 11. oktober 1944 ble Galut-Modis imidlertid sendt tilbake til Auschwitz. De fleste rom som ble sendt tilbake til Auschwitz var ikke lenger ansett for å være arbeidsdyktige og ble derfor ofte sendt direkte i gasskamrene ved ankomst. Jeannes søster Sophie og hennes nevø Voscho ble i september 1944 returnert fra Buchenwald til Auschwitz som arbeidsudyktige, og antakelig drept ved ankomst. Jeanne Galut-Modis overlevde på sin side også sitt andre opphold i Auschwitz. På dette tidspunktet var «Sigøynerleiren» for lengst nedlagt, og hun ble derfor tildelt et nytt regulært fangenummer – 80659. Like før de sovjetiske troppenes frigjøring av leiren ble Jeanne nok en gang transportert til Ravensbrück, der hun satt til krigens slutt.

Da krigen var over, hadde Jeanne Galut-Modis altså blitt registrert med fangenummer i fire forskjellige internerings- og konsentrasjonsleirer, fra Mechelen i vest til Auschwitz i øst, og overlevd to opphold i både Ravensbrück og Auschwitz-Birkenau. Hun var den eneste gjenlevende blant de deporterte fra familien Modis, og sammen med Klara (Kall) Karoli, Milos Karoli og Stevo Karoli en av de 4 overlevende blant de deporterte norske rom.

 

 

 

 

Av Jan Brustad
Publisert 8. apr. 2016 08:00 - Sist endret 6. feb. 2020 11:36