Arkivet etter Ruth Maier 1933-42

Ruth Maier var en østerriksk jødisk kvinne, født i Wien 10. november 1920. Familien hennes tilhørte Wiens rundt 200 000 sekulariserte og assimilerte jødiske borgere, som frem til Østerrikes innlemmelse i det nazistiske Tyskland var en integrert del av den østerrikske middelklassen. Familiefaren Ludwig Maier, som døde uventet i 1933, var generalsekretær i den internasjonale post- og telegrafunion. Etter Anschluss i mars 1938 forverret de østerrikske jødenes livsbetingelser seg betraktelig, og familien Maier bestemte seg for å emigrere. Mens Ruth Maiers yngre søster Judith fikk opphold i England og flyktet 11. desember 1938, fikk Ruth visum i Norge.

I slutten av januar 1939 kom Ruth Maier som flyktning til Lillestrøm, hvor hun bodde hos familien Strøm. Sommeren 1940 møtte hun den kommende lyriker Gunnvor Hofmo i den frivillige kvinnelige arbeidstjenesten, og et nært vennskap oppsto mellom de to unge kvinnene. I september 1942 flyttet Maier til en leilighet på St. Hanshaugen i Oslo. Det var også der hun ble arrestert 26. november samme år, før hun sammen med 531 andre jøder ble deportert med skipet MS Donau. Ruth Maier ankom Auschwitz 1. desember 1942 og ble ført til gasskamrene samme dag.

Ruth Maier førte dagbok både før og etter at hun flyktet fra Wien. Under sitt opphold i Norge førte hun også brevkorrespondanse med søsteren i England. Åtte av dagbøkene fra årene mellom 1933 og 1942 og flere av brevene er bevart. Etter deportasjonen tok Gunvor Hofmo vare på Maiers dagbøker, frem til sin bortgang i 1995, da de kom i Jan Erik Volds besittelse. Maiers tekster ble utgitt som Ruth Maiers dagbok i 2007, hvorpå HL-senteret overtok de bevarte dagbøkene og brevene. Arkivet etter Ruth Maier består av åtte dagbøker og 69 brev. Seks av dagbøkene dekker perioden fra mai 1933 til desember 1938, og ble skrevet før hun emigrerte fra Østerrike. De to siste er skrevet mellom 1940 og 1942, mens Maier oppholdt seg i Norge. Brevene er skrevet i perioden 1939-1942 og består hovedsakelig av brev fra Ruth Maier til søsteren Judith. Enkelte av brevene er også adressert andre i familien Maier.

Materialet i arkivet etter Ruth Maier skildrer en ung jødisk kvinnes opplevelser og refleksjoner i møte med den nazistiske forfølgelsen i både Østerrike og Norge. Samtidig er mange av dagboknotatene, også etter møtet med nazismen, preget av hverdagslighet og Maiers forsøk på å leve et normalt liv til tross for den vanskelige situasjonen. Ruth Maier var dessuten en kunstnerisk begavelse, som foruten å føre sine nedtegnelser med et forbløffende godt språk også supplerte notatene og brevene med skisser, akvareller og lyrikk. I desember 2014 ble arkivet etter Ruth Maier innlemmet i Norges dokumentarv, og regnes dermed som en del av UNESCOs verdensarv.

Publisert 10. nov. 2014 11:44 - Sist endret 21. mai 2015 09:47