EHRI - European Holocaust Research Infrastructure

HL-senteret er én av 20 deltakende institusjoner i prosjektet European Holocaust Research Infrastructure (EHRI), som koordineres av Det nederlandske instituttet for krigsdokumentasjon (NIOD). 

Dette fireårige prosjektet søker å fremme internasjonal forskning ved å integrere og digitalisere store arkivsamlinger som er relevante for studiet av Holocaust.

Nye metodologier, arkivguider og -tjenester vil bli gjort tilgjengelige gjennom en nettbasert forskningsportal. Sammenslutningen av institusjoner er blitt tildelt 7 millioner euro på bakgrunn av en søknad om støtte fremlagt innenfor det syvende rammeprogram, administrert av Europakommisjonen.

Prosjektet begynte den 16. november 2010. Innenfor rammene av prosjektet vil HL-senteret være involvert i arbeidsgruppen «Emneord og tesaurus». Denne arbeidsgruppen vil ta sikte på å skape en felles terminologi som kan binde sammen ulike katalogiseringssystemer. En database for nøkkelord/synonymord vil gjøre det mulig for forskere å finne frem på en enklere måte til de essensielle arkivsamlingene.

Les mer om HL-senterets deltagelse

Emneord: Holocaust, Dokumentasjon
Publisert 18. jan. 2012 12:41 - Sist endret 19. des. 2012 14:59