Faglig seminar: Holocaust i mediene

Mandag 7. mars 2022 arrangeres et faglig seminar om Holocaust i mediene. Seminaret er et samarbeid mellom HL-senteret og Norsk Mediehistorisk Forening. Seminaret er gratis og vil bli avviklet i historiske omgivelser på HL-senteret på Bygdøy i Oslo. Alle må melde seg på via påmeldingsskjemaet nedenfor. Påmeldingsfrist: Fredag 4. mars kl. 15:00.

Program

For spørsmål angående påmelding ta kontakt med HL-senteret, telefon  22 84 21 00 (kl. 8:30-16:00).

De siste tiårene har det vært en stadig økende interesse for å studere Holocaust internasjonalt, men også lokalt i Norge. I Norge er Bjarte Brulands store monografi om Holocaust i Norge fra 2017 grunnleggende. Historikeren Ole Kristian Grimnes mener at omtalen av okkupasjonen i Norge har gått fra å legge vekt på heltene fra motstandskampen til å vektlegge ofrenes situasjon. Han har spissformulert det til at «offerstatus er det som i dag gir heltestatus». Intensiteten i debatten rundt Marte Michelets Hva visste hjemmefronten fra 2018 var – og er – voldsom, og viser også hvor stort engasjementet nå er rundt temaet. Den førte både til en motbok – og i 2021 også til Espen Søbyes motbok mot motboken. Noe slikt er trolig unikt i norsk forlagshistorie.

Fenomenet Holocaust har således en viktig offentlig side, som vi fortsatt vet altfor lite om. En bred undersøkelse av pressens behandling av temaet Holocaust finnes ennå ikke i Norge, men det foreligger en del studier av antisemittisme. Det finnes også enkelte studier av omtalen av utryddelsen av jødene i illegal presse og ordinær presse både under og rett etter Andre verdenskrig, men ellers er Holocaust nesten fraværende som tema i norsk medieforskning.

Begrepet som idag har gitt utryddelsen av jødene sitt navn stammer fra den amerikanske TV-serien «Holocaust», som handler om den fiktive jødiske familien Weiss. Den  ble laget av TV-selskapet NBC i 1978 og ble vist av NRK tidlig i 1979. I de senere år har temaet blitt stadig mer utbredt både i populærkultur, ungdomslitteratur, film og fiksjon. Også Norge har nå fått sin store Holocaust-film Den største forbrytelsen, og en familiefilm som Flukten over grensen. Bøker for barn og unge er på vei også på norsk. Mange spørsmål melder seg. Hva har for eksempel fremveksten av blogger og sosiale medier hatt å si for Holocaust-fornektere? I det hele – hva formidles om Holocaust i nye medier og på nye plattformer?

Seminaret strømmes.

 

 

 

 

Publisert 14. juni 2021 14:14 - Sist endret 19. apr. 2022 14:53