Annonse for M. Savosnicks urforretning

På begynnelsen av 1900-tallet hadde Robert Savosnicks farfar, Michael Savosnick, flere annonser på trykk i den lokale Trondheims-avisen Dagsposten. Annonsen kunne opplyse leserne om at urmaker M. Savosnick drev byens «største, bedste og billigste uhrforretning og reparationsværksted». Savosnick skiltet også med prisbelønt deltakelse under verdensutstillingen i Paris i 1900.

Jødisk samfunn i Trondheim

Michael Savosnick løste handelsbrev i Trondheim allerede i 1891, men familien bosatte seg ikke fast i byen før et par år senere. I andre halvdel av 1890-årene etablerte Michael også sin egen urmakerforretning i Trondheim. Forretningen åpnet først i Krambugata 13, men ble raskt utvidet og flyttet til nr. 22 i 1899. Åpningen av Savosnicks forretning illustrerer et generelt utviklingstrekk i retning av et tydeligere og mer etablert jødisk samfunn i byen: Mot slutten av 1890-tallet og begynnelsen av 1900-årene tok stadig flere av områdets jødiske handelsreisende steget fra omførselshandel og omreisende virksomhet til fast forretningsdrift i byens kjerneområder. Det gjaldt Savosnicks urforretning, men blant andre også Kahns Dressmagasin, Moses Jacobsens Vinhandel og H. Kleins Herreekvipering og Manufaktur.

Misnøye

Michael Savosnicks annonser og forretningsvirksomhet falt imidlertid ikke alltid i god jord hos byens øvrige urmakere. I en annonse i Dagsposten fra 1902 oppfordret blant annet en av dem publikum om å være på vakt for «udenlandske Humbugreklamer, Jøder og omvankende Handelskarle». Urmaker Savosnick ble også angrepet for å legge beslag på for store deler av markedet gjennom drift av flere forretninger. Den andre av familiens urforretninger ble drevet av Michaels sønn, Marcus, som løste handelsbrev i byen åtte år etter sin far. Da Marcus flyttet til Sverige med sin kone i 1907, ble urmakervirksomheten ført videre til neste gren av familien: Den yngre sønnen og Roberts far, Ernst. Robert fulgte derimot ikke i sin fars og farfars fotspor. Etter fullført artium begynte han nemlig, som den første i familien, å studere medisin.  

Av Jan A.S. Brustad
Publisert 4. des. 2017 08:00 - Sist endret 17. jan. 2018 15:24