print logo

Arkivet etter Edgar Brichta 1939-64

Edgar Brichta ble født i en jødisk familie i Bratislava i februar 1930. I kjølvannet av den nazistiske ekspansjonen og delingen av Tsjekkoslovakia i mars 1939, ble Brichta den påfølgende høsten sendt til Norge med Nansenhjelpen. Hans far, mor og yngre søster ble værende i Slovakia og ble senere deportert og myrdet i en av de nazistiske utryddelsesleirene. I Norge ble Edgar Brichta plassert hos ekteparet Normann i Bergen. Etter først å ha kjempet mot den tyske invasjonen i april 1940 meldte Brichtas nye pleiefar seg inn i NS, og ble i løpet av kort tid partiets ordfører i Laksevåg. Til tross for sin posisjon i NS avslørte aldri Arne Normann pleiesønnens jødiske identitet, og Edgar Brichta ble boende hos ekteparet frem til årsskiftet 1942/43.

Brichta overlevde resten av krigen i skjul hos flere personer med tilknytning til Nansenhjelpen og motstandsbevegelsen. Etter krigens slutt reiste han først til Bratislava i håp om å finne igjen foreldrene og søsteren. Det fantes få spor etter familien, og Brichta forlot derfor Tsjekkoslovakia for godt. Han strevde deretter i en lenger periode med å få oppholdstillatelse og statsborgerloge rettigheter i flere land, men bosatte seg til slutt i Canada, før han fikk amerikansk stasborgerskap og flyttet til California.

HL-senteret overtok arkivet etter Edgar Brichta i 2008. Arkivet består i all hovedsak av innkommende brev fra Brichtas familie i Tsjekkoslovakia, hans norske pleiefamilie og Nansenhjelpens medarbeider Bergljot Horne. Det omfatter også enkelte formelle brev vedrørende spørsmål om oppholdstillatelse og skadeerstatning etter krigen, et lite antall attester og noen få fotografier. Arkivmaterialet belyser flere sider ved Holocaust i Norge. Ved siden av å gi et innblikk i Nansenhjelpens virksomhet og innsats for å hjelpe jødiske flyktninger, kaster materialet også lys over skjebnen til en av de få jødene i Norge som overlevde krigen ved å holdes skjult, samt den håpløse situasjonen mange av de overlevende befant seg i ved krigens slutt.

Publisert 10. nov. 2014 11:45 - Sist endret 12. nov. 2014 10:49