Bibliotek

Bibliotek

HL-senterets bibliotek er et ressurssenter for litteratur og dokumentasjon innen forsknings- og formidlingsvirksomheten ved senteret. Samlingen omfatter bøker, tidsskrifter, film – lyd og musikkopptak, databaser samt mindre privatarkiver. Utlånstiden er vanligvis 30 dager, for filmer og musikk 14 dager. Biblioteket er åpent for alle.

HL-senterets arkivsamling

HL-senterets samlinger omfatter et stadig voksende antall mindre privatarkiver. Arkivene dokumenter ulike aspekter ved Holocaust i Norge. Du kan lese om noen av våre privatarkiver her.

Åpningstider

Tirsdag – fredag kl. 10-14

Biblioteket kan være stengt i perioder. Ta kontakt for avtale.

Utlån og tjenester

Kontakt

Leder for dokumentasjonsavdelingen: Ewa Mork 

Biblioteksmedarbeider: Jan A. Brustad

Generelle henvendelser: bibliotek@hlsenteret.no

Søk i bibliotekets samling

Robert Savosnick - overlevende og tidsvitne

Gjennom prosjektet «Robert Savosnick – overlevende og tidsvitne», presenterer HL-senteret tolv dokumenter og gjenstander fra arkivet etter Robert Savosnick. Prosjektet er støttet med midler fra Arkivverket.

Dokumentene forteller

Gjennom prosjektet ”Dokumentene forteller” presenteres historiske dokumenter innhentet under arbeidet med rapporten «Å bli dem kvit».

Månedens gjenstand

Gjennom prosjektet «Månedens gjenstand» presenteres objekter fra HL-senterets arkiv og utstilling på våre nettsider.

EHRI - European Holocaust Research Infrastructure

HL-senteret er én av 20 deltakende institusjoner i prosjektet European Holocaust Research Infrastructure (EHRI).