print logo

Seminar: Kirken og jødene - i skyggen av Martin Luther

Det er i år 500 år siden reformasjonen startet, og seminaret vil blant annet se på kirkens forhold til jødene opp igjennom historien, men vil også ta for seg forholdene i dagens Norge, og hvordan temaet formidles i prekentekster og trosopplæring. Det vil være både historiske og dagsaktuelle foredrag, i tillegg til en paneldebatt med sentrale aktører fra både kirkelige og jødiske miljøer.

Program:

Innledning:

 • Guri Hjeltnes, HL-senterets direktør ønsker velkommen
 • Berit Hagen Agøy, generalsekretær Mellomkirkelig Råd
 • Kristin Gunleiksrud Raaum, generalsekretær Norske kirkeakademier 

 

Foredrag:

 • 10.15: Forholdet mellom jøder og kristne i en tidlig fase v/Oskar Skarsaune, professor emeritus, MF
 • 10.45: Forholdet mellom kristne og jøder fra tidlig nytid til i dag - et historisk omriss v/Øivind Kopperud, forsker, HL-senteret
 • 11.15: Pause
 • 11.30: Preken om den barmhjertige samaritan  - hvordan fortolkes budskapet i dag v/Åste Dokka, prest og dr. theol.
 • 12.00: Lunch
 • 12.30: Kunstnerisk innslag v/Guy Sion
 • 13.00: Eksempler på antijødiske holdninger i preken og forkynnelse v/Gunnar Haaland, førsteamanuensis, HiOA 
 • 13.20: Hvordan oppleves dette fra jødisk side v/Joav Melchior, rabbiner DMT

 

Panelsamtale: Kirken og jødene – i skyggen av Luther

13.45: Panelsamtalen ledes av Håkon Harket, forlagsredaktør Press.

 • Joav Melchior, rabbiner DMT
 • Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin
 • Kari Mangrud Alvsvåg, prost i Sarpsborg
 • Ole Andreas Kvamme, stipendiat – Institutt for lærerutdanning og skoleforskning - UiO

 

Seminaret arrangeres av: Senter for studier av Holocaust og Livssynsminoriteter (HL-senteret), Norske Kirkeakademier (NKA), Mellomkirkelig råd for den norske kirke og Det Mosaiske Trossamfund (DMT)

Meld deg på seminaret her innen 7. november.

 

Du kan også følge seminaret direkte på nett.

Publisert 13. sep. 2017 12:23 - Sist endret 9. nov. 2017 09:42