print logo

2017 - Side 3

Tid og sted: 12. mars 2017 14:00 - 15:30, HL-senteret

I dette foredraget ser professor Bernt Hagtvet på dagens kriser i lys av mellomkrigstidens erfaringer. Har vi noe å lære? Har vi grunn til å frykte framtiden?

Tid og sted: 11. mars 2017 14:00 - 15:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate

I vårens første foredrag i serien "Krig, okkupasjon og oppgjør" tar forfatter Asbjørn Jaklin for seg den "brente jords taktikks" helter, ofre, og skyldige.

Tid og sted: 6. mars 2017 18:30 - 20:00, HL-senteret

Det er i år 100 år siden den russiske februarrevolusjonen. Historiker og journalist Halvor Tjønn tar oss med på en spennende historisk reise til vårt store naboland i øst. 

Tid og sted: 5. mars 2017 14:00 - 15:30, HL-senteret

Tysklands systematiske drap i Namibia i perioden 1903-1908, regnes som det tjuende århundres første folkemord. Professor Peter Katjavivi, president i Namibias parlament, kommer for å snakke om veien videre, et tema som er spesielt aktuelt i disse dager da det foregår samtaler mellom Tyskland og Namibia om en formell unnskyldning og krigserstatninger.

Tid og sted: 26. feb. 2017 14:00 - 15:30, HLsenteret

Phoebus stryketrio med Tor Johan Bøen på fiolin, Benedicte Royer på bratsj og Aurelienne Brauer på cello spiller stryketrioer av Joseph Haydn og Divertimento Ess-dur KV 563 av Wolfgang Amadeus Mozart.

Billettpriser: 200 kr., studenter/barn: 150 kr.

Tid og sted: 12. feb. 2017 14:00 - 15:30, HL-senteret

Historikerne Nik Brandal og Eirik Brazier viser i dette foredraget hvordan innføringen av ny fremmedlovgivning under første verdenskrig definerte og utdefinerte hvem som var en del av det norske samfunnet.

Tid og sted: 6. feb. 2017 18:30 - 20:00, HL-senteret

I dette foredraget ser journalist og forfatter Øyvind Strømmen på dagens medievirkelighet. Han tar for seg troll, politiske troll og falske nyheter, og inviterer med på en reise gjennom bits og bytes, løgner og halvsannheter, Breitbart og skjegg i postkassen.

 

Tid og sted: 5. feb. 2017 14:00 - 15:30, HL-senteret

Flyktningstrømmer, terrorhandlinger og økonomisk usikkerhet har gitt sterke nasjonalistiske utslag i Europa. Stater krangler om flyktningkvoter og fri bevegelse av arbeidskraft. I dette foredraget drøfter forsker Cathrine Moe Thorleifsson hvordan fiendebilder blir mobilisert i respons til globaliseringens kriser.

Tid og sted: 30. jan. 2017 12:00 - 13:30, SMR, Cort Adelers gate 30, Oslo

Hvordan kan aktuelle finansieringsmodeller utformes slik at de er i samsvar med menneskerettighetene og bidrar til inkludering? Spørsmålet er aktuelt i forbindelse med forslaget til en ny felles lov om tros- og livssynssamfunn som etter planen skal sendes ut på høring allerede i vår. 

Tid og sted: 29. jan. 2017 14:00 - 15:30, HL-senteret

Arve Tellefsen på fiolin og Margareta Nilssen på klaver spiller satser fra sonater av Brahms, Grieg og Franck, satt sammen til et hele.

 

 

Tid og sted: 27. jan. 2017 15:00 - 15:30, Akershuskaia, Oslo

Velkommen til den nasjonale minnemarkeringen av Den internasjonale Holocaustdagen 27. januar. Markeringen finner sted ved Minnesmerket over deporterte norske jøder ved utstikker 1 på Akershuskaia i Oslo. Det var herfra de norske jødene ble deportert med S/S Donau, og senere andre skip, til konsentrasjons- og dødsleirer.