HL-senteret på Bygdøy utvider

– En gledens dag! Regjeringen har godkjent investeringen til et nytt tilbygg ved HL-senteret. Med dette får vi topp moderne og fleksible utstillingslokaler og utvider HL-senterets undervisningsvirksomhet, sier direktør Guri Hjeltnes. 

Tilbygget Mino er et lavtliggende bygg som som tar hensyn til og komplementerer Villa Grandes arkitektoniske uttrykk.

– Jeg er svært glad for regjeringens beslutning, sier direktør Guri Hjeltnes ved HL- senteret.

– Vi har en stor og mangfoldig faglig virksomhet, og dette vil gi oss den romkapasiteten vi trenger til å lage utstillinger om minoriteter og ulike samtidstemaer. 

Tilbygget kalt «Mino» er tegnet av Transborder Studio AS, som vant en plan- og designkonkurranse om tilbygget i 2017. «Mino» blir på 740 kvm, et lavtliggende tilbygg som har høstet anerkjennelse av antikvariske myndigheter, som nennsomt knytter seg til Villa Grande to steder. Prosjektet som regjeringen nå støtter vil koste 51,8 millioner kroner. Det vil stå ferdig våren 2021.


HL-senteret har en forskningsavdeling som er blant landets fremste innen fagfeltene Holocaust, andre folkemord og  minoriteters vilkår  i moderne samfunn, og på feltene  antisemittisme, rasisme og ekstremisme.  Senteret tar imot mer enn 40 000 besøkende hvert år. Om lag 8 000 av disse er skoleelever som kommer for å delta i ulike undervisningsopplegg tilpasset sine alderstrinn. Det tilbys også kurs for lærere og skoleledelse, høgskoler og universiteter i senterets kjerneområder. Senteret avholder internasjonale fagkonferanser og seminarer, og har foredrag og åpne arrangementer rettet mot et allment samfunnsinteressert publikum. 


Senteret huser i dag en permanent Holocaust-utstilling, men har manglet gode og permanente lokaler for utstillinger om minoriteters historie og kår og om ulike samtidstemaer. Det har ikke vært muligheter for å vise flere mindre skiftende utstillinger samtidig. Senteret ønsker å lage utstillinger med kunnskap fra alle de mandatfelt det er tildelt ansvaret for. 


– Villa Grande er et fantastisk og historisk viktig hus, men det er begrensninger i dets spesielle planløsning, og ikke minst i at bygningen er fredet. Et tilbygg som knyttes til Villa Grande løser dette, og gir en elegant bevegelse mellom historie og samtid for publikum, sier Guri Hjeltnes. - Senteret har en viktig samfunnsoppgave med å formidle kunnskap om Holocaust, folkemord og minoriteters vilkår til nye generasjoner.  Vi kan nå utvikle utstillinger og drive undervisning som stimulerer til refleksjon og som utfordrer konvensjonelle tankemønstre. Nå får vi den utstillingskapasiteten vi trenger med gode undervisningsmuligheter. 

Styreleder ved HL-senteret, Bente Sandvig, sier at regjeringens beslutning er en anerkjennelse av senterets virksomhet og samfunnsrelevans.  


– Det nye tilbygget vil sikre at senteret fortsatt kan være et moderne, mangfoldig og forskningsbasert senter for formidling av vår historie og dagens samfunn, sier Bente Sandvig.

 

For pressehenvendelser; kontakt direktør Guri Hjeltnes, tlf. 452 30 353

Mer info og bilder i høy oppløsning finner du øverst på siden i kolonnen til høyre.

 

Les hva Aftenposten skriver om utvidelsen.

Publisert 20. sep. 2018 14:31 - Sist endret 30. juni 2020 14:01