Utenfor det etablerte - aspekter ved Einhart Lorentz' forskning

Av Øivind Kopperud, Vibeke Moe og Vibeke Kieding Banik

Denne antologien reflekterer akademikeren Einhart Lorenz’ forskning og mangeårige virke som veileder og formidler ved Universitetet i Oslo.

Temaene for artiklene inkluderer ny forskning innenfor de to feltene som særlig har stått sentralt i hans arbeid – moderne jødisk historie og europeisk høyrepopulisme.

Artiklene spenner vidt innenfor disse temaene, fra jødiske erfaringer i Norge etter annen verdenskrig til norsk nasjonalsosialisme i mellomkrigstidens Tyskland. Men Lorenzʼ interessefelt strekker seg også til den motsatte politiske fl øy, til den norske arbeiderbevegelse og kommunistiske parti.

Også minoritetsperspektivet står sentralt i denne antologien. Ofte har Einhart Lorenz’ forskning omsluttet det marginaliserte, stemmene som ikke har hatt noen til å fortelle sin historie eller temaer som majoritetssamfunnene ikke har prioritert. Hver på sin måte illustrerer artiklene nettopp disse fortellingene, og kan slik oppsummerende sies å favne det som er utenfor det etablerte.

Publisert 27. sep. 2012 13:49 - Sist endret 24. mars 2022 11:51