Det første folkemordet i det tjuende århundret

Av Tore Linné Eriksen

I en voksende faglitteratur blir krig, massakrer og konsentrasjonsleirer i Namibia ofte beskrevet som «det tjuende århundrets første folkemord». Dette er utgangspunktet for en inngående studie av tysk kolonialisme i Namibia, der hovedvekten er lagt på perioden 1903-1908.

Sentralt står utviklingen av den tyske krigføringen i retning av folkemord, som endte med at to tredeler av befolkningen i den sentrale og sørlige delen av landet mistet livet. Boka bygger på nytt materiale om konsentrasjonsleirene, og påviser mange forbindelseslinjer mellom kolonialisme og det tredje riket under Hitler. Innenfor globale folkemordsstudier blir stadig mer oppmerksomhet rettet mot europeisk rasisme og krigføring innenfor rammen av kolonisystemet. Boka gir også en oversikt over de siste års fagdiskusjon om folkemord som historisk fenomen.

Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 25. okt. 2018 10:09