The Shifting Boundaries of Prejudice

Antologien The Shifting Boundaries of Prejudice: Antisemitism and Islamophobia in Contemporary Norway utforsker negative holdninger mot jøder og muslimer i Norge. Boken er redigert av Vibeke Moe og Christhard Hoffmann. 

The Shifting Boundaries of Prejudice – Antisemitism and Islamophobia in Contemporary Norway baseres på en omfattende empirisk undersøkelse om holdninger til jøder og muslimer i Norge (HL-senteret, 2017). Denne undersøkelsen skiller seg ut internasjonalt fordi den ikke bare kartlegger holdninger i befolkningen, men også blant de to minoritetsgruppene selv.

Antologien inneholder dypere kvantitative analyser av dette unike materialet, som Ottar Hellevik, Asbjørn Dyrendal og Werner Bergmann har gjennomført. Dessuten blir studiene supplert med kvalitative undersøkelser som setter holdningene til jøder og muslimer i Norge inn i en historisk og aktuell sammenheng knyttet til det offentlige ordskiftet.

Antologien presenterer funn fra forskningsprosjektet «Shifting Boundaries: Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway», finansiert av Forskningsrådet, et prosjektet som søker å etablere ny empirisk, metodologisk og teoretisk innsikt i ulike uttrykk for og effekter av antijødiske holdninger i Norge i dag. 

Last ned publikasjonen.

Ta kontakt med resepsjonen for å kjøpe boken.

Publisert 22. sep. 2020 13:18 - Sist endret 24. mars 2022 11:51