Jakten på Germania - Fra nordensvermeri til SS-arkeologi

Av Terje Emberland og Jorunn Sem Fure

Mytene om germanerne og deres storslåtte historie preget fra midten av 1800-tallet ulike vitenskapelige disipliner og ble brukt i ideologiske og politiske sammenhenger. Dette kunne få til dels komiske uttrykk, men aller mest fikk det en tragisk utgang.

 

Slike forestillinger var også del av det nasjonalsosialistiske verdensbildet og bidro dermed til å legitimere utryddelsen av den germanske rases "fiender". Heinrich Himmler og SS-institusjonen Ahnenerbe hadde som mål å finne vitenskapelige beviser på den nordisk-germanske rases overlegenhet. Siden Sør-Skandinavia ble utpekt som rasens urhjem, foregikk en viktig del av virksomheten i Norge.
I Jakten på Germania legger bidragsytere fra Norge, Sverige, Finland og Tyskland frem forskningsresultater som kaster lys over germanersvermeriets oppkomst og historie og SS’ forskningsfremstøt i Norge før og under okkupasjonen.
Terje Emberland og Jorunn Sem Fure (red.)

Les Dagbladets omtale av boken her

Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 25. okt. 2018 10:09