Okkupasjonstidens lange skygger. Fortidsbearbeidelse i Norge som identitetsdiskurs

Av Susanne Maerz

De fleste store offentlige debattene om okkupasjonstiden har startet som følge av at en antatt eller faktisk skandale ble avslørt eller et tabu ble brutt. Dette gjelder for eksempel Ralph Hewins apologetiske biografi om Quisling i 1965 og TV-serien Holocaust i 1979.

I Okkupasjonstidens lange skygger analyserer Susanne Maerz debattene rundt temaet i perioden 1965-2005. Maerz viser hvordan synet på okkupasjonstiden har forandret seg. Hun gjør rede for at elementer i den norske kollektive identiteten har hemmet fortidsbearbeidelsen og at andre har fremmet den - det gjelder eksempelvis erstatningen til norske jøder i 1999 og til krigsbarna i 2005.

Boken kan kjøpes på HL-senteret.

Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 25. okt. 2018 10:09