The Holocaust as Active memory. The Past and the Present

Redigert av Marie Louise Seeberg, Irene Levin, Claudia Lenz

Utgivelsen innbyr til å reflektere rundt hva Holocaust betyr i ulike sammenhenger i dag, og hvordan minner og historie knyttes sammen med samtidsutfordringer på stadig nye måter.

Gjennom beskrivelser fra ulike nasjonale sammenhenger får forfatterne fram både personlige og samfunnsmessige sider ved hvordan historie og minner aktivt inngår i aktuelle situasjoner. Boken retter særlig søkelyset mot hva som skjer når taushet brytes og ulike forståelser av Holocaust kommer fram.

Marie Louise Seeberg er seniorforsker ved Nova

Irene Levin er professor i sosialt arbeid ved HIOA

Claudia Lenz er forskningskoordinator ved Det Europeiske Wergelandssenteret

Publisert 19. juni 2013 15:01 - Sist endret 24. mars 2022 11:51