Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom

Av Maria Rosvoll og Natasha Bielenberg

"Sigøynerne" diskrimineres i alle land i Europa - på arbeidsmarkedet, boligmarkedet og i møte med offentlige institusjoner som utdannings- og helsevesenet. Stereotypier og fordommer om rom er like over hele kontinentet, også i Norge. Maria Rosvoll og Natasha Bielenberg søker i dette heftet å finne røttene og utviklingen av disse stereotypiene. De viser hvordan vi kan snakke om en egen form for rasisme mot rom, en antisiganisme, og hvordan det har vært en kontinuitet i antisiganske holdninger helt siden rom kom til Norge.

Hvordan kjenner vi igjen antisiganisme? Hva handler den om? Og hvor utbredt er diskrimineringen? Disse spørsmålene kan virke banale, men antisiganisme er så utbredt at vi knapt legger merke til dens eksistens. Antisiganisme går igjen i dagligdagse talemåter og oppfatninger. Det kan se ut som om det er greit å bre ut alt av stereotyper og fordommer – både i privatsfæren og i offentligheten – så lenge det gjelder minoriteten rom. Det blir tatt for gitt.

 
Maria Rosvoll er seniorkonsulent ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
 
Natasha Bielenberg er norsk representant for International Romani Union og koreograf, arrangør og artist.
Publisert 29. juni 2012 09:03 - Sist endret 24. mars 2022 11:51