Religiøse ledere - makt og avmakt i norske trossamfunn

Av Cora Alexa Døving og Berit Thorbjørnsrud (red.)

Religiøse ledere har en tvetydig posisjon i dagens norske samfunn. Tidligere ble religiøse ledere tillagt betydelig og selvfølgelig definisjonsmakt, og anerkjent som kulturelt viktige. Idag blir de ofte anklaget for å ha for mye definisjonsmakt ("mørkemenn"), samtidig som de omtales som irrelevante eller maktesløse.

Denne boken dokumenterer empirisk hva det vil si å være religiøs leder i Norge og viser hvordan innsikt kan gi bedre forståelse av religiøse prosesser og sekularisering i dagens Norge.

Forfattere belyser de ulike trossamfunnenes forståelse av begrepet "religiøs leder", hva slags arbeidsoppgaver de pålegges, hva slags makthierarki lederne defineres innenfor og hvordan de selv forstår sin posisjon og makt.

Boken vil bidra både til å utvide det religionsvitenskapelige fagfeltet og til å nyansere den offentlige debatten om religiøse ledere.

Publisert 17. okt. 2012 10:59 - Sist endret 24. mars 2022 11:51