Religion i pressen

Svært mange møter det religiøse Norge først og fremst gjennom mediene og offentligheten. Hva kommer til uttrykk der, om moskeer, jødiske ritualer, kristen kulturarv eller kongelige pilgrimsvandringer? Pressen er en arena for mange stemmer i norsk debatt. Forfatterne undersøker hvordan religion representeres og debatteres, hvilke saker religion inngår i, hva slags stemmer som slipper til og hva slags religionsforståelser som forutsettes og formidles. Og ikke minst, hvordan religionsrelaterte saker speiler ideer om norskhet og tilhørighet. 

Tematisk handler boken om jødedom, islam, kristendom og nyreligiøsitet, deriblant debatter om hijab, en planlagt moske i Tromsø, omskjæring av guttebarn, dekningen av Snåsamannens karriere, Märtha Louises engleskole, offentlig sorg og minneseremonier i kjølvannet av 22. juli, samt saker knyttet til «den kristne kulturarven». Forfatterne vise frem kompleksiteten i feltet og peker på tendenser og mønstre i offentligheten – både med hensyn til eksplisitt argumentasjon og uuttalte premisser.

Cora Alexa Døving (f. 1966) er forsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, der hun arbeider innenfor feltet minoritetsforskning. Hun har skrevet en rekke kronikker, artikler og bøker om temaer som islam i Norge, multikulturalisme, identitetspolitikk og integreringsprosesser, blant annet boken Religiøse ledere. Makt og avmakt i norske trossamfunn (2012), som hun redigerte sammen med Berit Thorbjørnsrud.

Siv Ellen Kraft (f. 1967) er professor i religionsvitenskap ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Hun har skrevet en rekke kronikker, artikler og bøker om blant annet samtidsreligiøse fenomener, nyreligiøsitet og kjønn, deriblant boken hva er NYRELIGIØSITET (2011).

Publisert 19. apr. 2013 14:24 - Sist endret 24. mars 2022 11:51