From Patriotic Memory to a Universalistic Narrative?

Av Arnd Bauerkämper, Odd-Bjørn Fure, Øystein Hetland og Robert Zimmermann (red.)

HL-senterets prosjekt “Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt” har bidratt til en ny bok som setter minnet om krigen i Norge inn i en bredere europeisk kontekst og utvikling.

Bokens hovedargument er at måten vi ser på krigen har gått fra å være fokusert på nasjonen og nasjonale interesser til en situasjon hvor enkeltmennesker og mindre grupper har fått stadig større oppmerksomhet, og hvor synet på krigen og fokus på menneskerettigheter har gjensidig påvirket hverandre. Ofre for Holocaust har gått fra å være en del av nasjonens falne til å få erkjennelse som mål for en politikk spesifikt rettet mot enkeltgrupper i samfunnet. Samtidig har et fokus på enkeltindividet gitt større plass for individuell lidelse, også hos personer som i etterkrigstiden har blitt assosiert med den forhatte okkupanten.

Boken er gitt ut av Klartext Verlag, med støtte fra E.ON Stipendienfonds.

Redaktører: Arnd Bauerkämper, Odd-Bjørn Fure, Øystein Hetland og Robert Zimmermann

Kapitteloversikt

Introduction

Steffen Bruendel: Preface: Historical Research and the Impact of Academic Cooperation – Norway and Germany

Arnd Bauerkämper/ Odd-Bjørn Fure/ Øystein Hetland/Robert Zimmermann: Introduction: From Patriotic Memory to a Universalistic Narrative? Shifts in Norwegian Memory Culture after 1945 in Comparative Perspective

I. Between Patriotic and Universalistic Memory

Odd-Bjørn Fure: Developmental Societal Processes. Changing Configurations of Memories - The Case of Norway in a Comparative Perspective

Arnd Bauerkämper: Beyond Resistance versus Collaboration: The Twisted Road to a Universalistic Narrative in Norway

II. Towards a Universalistic Narrative: the Role of Holocaust Memory

Claudia Lenz: Linking Holocaust Education to Human Rights Education – A Symptom of the Universalisation and Denationalization of Memory Culture in Norway?

Jon Reitan - The Holocaust: Guilt and Apology in Norwegian Historical Culture

Iselin Theien/ Bjørn Westlie: The Restitution Process and the Integration of the Jewish Minority into the Norwegian Collective Memory of the Second World War

Ilse Raaijmakers: Between the »Particular« and the »Universal« – Dynamics in Dutch Memory Culture

III. Narratives of the Past in Historiography, Education and Museums

Gunnar D. Hatlehol: In Command of History? Historians, Memory Culture and German War Crimes against Foreign Prisoners in Norway

Robert Zimmermann: From Captivity to the Classroom – Educational Initiatives by former Political Prisoners’ Associations in Denmark and Norway since 1945

Doreen Reinhold: Exhibiting the Second World War Now and Then – Narrative and Representation in Norges Hjemmefrontmuseum and the Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

IV. Sites of Memory

Tor Einar Fagerland: Between Patriotism and Universalism – Norwegian World War II Monuments and Memorials 1990–2014 from a Transnational Perspective

Leiv Sem: The Eastern Front Revisited – The Landscape of Memory in Norwegian Second World War Discourse

V. General Exclusion? Marginal Groups in Postwar Norway

Susanne Maerz: From Taboo to Compensation: Krigsbarn in Public Discourse and Literature after 1945

Sigurd Sørlie: From Misguided Idealists to Genocidaires: The Waffen-SS Volunteers in Norwegian Memory Culture

Publisert 30. okt. 2014 13:30 - Sist endret 24. mars 2022 11:51