MUSLIMS AND HUMOUR Essays on Comedy, Joking, and Mirth in Contemporary Islamic Contexts

Kapitlet ‘Putting the Fun Back into Fundamentalism’: Toying with Islam and Extremism in Comedy" gir et innblikk i at humor og politisk satire om militant islamisme ikke er et særegent vestlig fenomen. Mens engelsk-språklige ISIS-satire blir omtalt i mange vestlige medier som banebrytende og modig, overses ofte alle de satiriske videoene som produseres i regionen der ISIS faktisk holder til. Den sistnevnte satiren er muligens risikosport på et annet nivå. Mona Abdel-Fadil analyserer og sammenligner en engelskspråklig sketsj «The Real Houseswives of ISIS» med en arabiskspråklig sketsj «Daesh (ISIS)» og viser hvordan både nærhet til det humoristiske målet (ISIS) og det forestilte publikummet påvirker humoristiske grep, hva som anses som tabu, og hvor streken går for hva som kan tulles med og ikke. 

https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/54676/9781529214673_CH9.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Forsiden på publikasjonen: gult og oransje mønster, tittel på publikasjonen.
Av Mona Abdel-Fadil
Publisert 10. juni 2022 14:32 - Sist endret 10. juni 2022 14:32