Minoritet i Norge

Av Cora Alexa Døving

Cora Alexa Døving forklarer i heftet ulike årsaker bak migrasjon, men ser først og fremst på erfaringer med migrasjon. Livshistoriene gir innsikt i hvordan politikk, sosiale endringer, naturkatastrofer eller andre historiske hendelser påvirker menneskenes liv.

 

Norges befolkning kommer fra 213 forskjellige land. At så mange mennesker er på flyttefor er noe nytt for vår tid - og det kalles migrasjonsprosesser. I dette heftet skal vi møte tre immigranter: en krigsflyktning, en arbeidsinnvandrer og en politisk flyktning. De forteller sine migrasjonshistorier om hvorfor og hvordan de kom til Norge, og hvorledes de opplevde møtet med Norge.

I de mange debattene om integrering av innvandrere er det sjelden vi hører innvandrerens egne stemmer. Derfor avslutter hver av de tre fortellingene med fortellernes syn på hva som er viktig for å fremme integrasjon. Hvis vi skal lykkes med å skape et godt integrert samfunn, er det nødvendig å lytte til de som opplever at integreringsdebattene handler om dem.

Cora Alexa Døving er forsker ved HL-senteret.

Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 25. okt. 2018 10:09