Livsfaseriter - religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge

Av Ingvild Thorson Plesner og Cora Alexa Døving (red.)

Denne rapporten fra 2009 tar for seg livsfaseriter innen forskjellige livssynsminoriteter i Norge og ulike religions- og livsynspolitiske utfordringer i den forbindelse.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 13 ulike tros- og livssynssamfunn eller sammenslutninger av disse, i Norge.

Hovedoppgaven for STL er å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn, arbeide for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge, samt diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livsynstradisjoner.

pdf ikon Last ned pdf

Publisert 17. okt. 2012 10:32 - Sist endret 24. mars 2022 11:51