Flukten - Jødenes flukt til Sverige under annen verdenskrig

Av Irene Levin

Gjennom en detaljert flukthistorie presenter Irene Levin forskjellige sider fra og perspektiver på hvordan vi kan nærme oss spørsmålet om hvorfor den jødiske befolkningen i Norge ikke flyktet tidligere enn senhøsten 1942.

I løpet av en måned fra den 26. oktober til 26. november 1942, flyktet rundt 60 prosent av jøder bosatt i Norge til Sverige. I alt ble 771 jøder sendt til konsentrasjonsleirer - nesten alle til Auschwitz. Kun 34 personer kom tilbake. Noen var også i skjul i Norge. I alt ble 766 jøder fra Norge drept under annen verdenskrig. Dette utgjorde  mellom 30 og 40 prosent av den jødiske befolkningen i Norge.
Mange har stilt spørsmålet hvorfor den jødiske befolkningen ikke flyktet tidligere. Heftet presenterer forskjellige måter å forstå situasjonen på. Videre tar det for seg kvinners situasjon når deres sønner, ektefeller eller fedre var arrestert. Her finnes også brev og dagbøker som kan hjelpe oss å forstå situasjonen den gangen. Fokus settes i tillegg på hjelperne og fluktruter. Men først og fremst går heftet detaljert gjennom en flukthistorie.
Irene Levin er professor ved avdeling for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo. Hun har publisert en rekke bøker og artikler om familieforskning og nye familieformer foruten teoretiske bidrag om sosialpsykologi og sosialt arbeid. De senere årene har hennes publikasjoner omhandlet historien til de norske jødene, slik som "Barn på flukt. 26. november 1942" og "Taushetens tale". Hun er også styremedlem ved HL-senteret.

Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 25. okt. 2018 10:09