Himmlers Norge - nordmenn i det storgermanske prosjekt

Av Terje Emberland og Matthew Kott

Boken Himmlers Norge – nordmenn i det storgermanske prosjekt er resultat av forskningsprosjektet «Norske frivillige i Waffen SS» ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Himmlers Norge bygger på materiale fra arkiver i ni land og plasserer nordmenn i sentrum av nazistenes planer for en rasemessig omdanning av Europa.

Vervingen av norske Waffen-SS-frivillige, omorganiseringen av politiet, utnyttelsen av Nasjonal Samlings særorganisasjoner, rekrutteringen av bondeungdom som kolonister i øst, massakrene på jøder og annen sivil­befolkning på østfronten, og planene for en «endelig løsning av taterspørsmålet i Norge» blir her knyttet sammen. Alle er elementer i Himmlers forsøk på å skape et Storgermania hvor nordmenn skulle innta en privilegert plass.

«Jeg elsker nordmenn!» sa Reichsführer-SS Heinrich Himmler da han for første gang satte foten på norsk jord i januar 1941. Ifølge SS-ideologien var nordmenn etterkommere etter rotfaste odelsbønder og krigerske vikinger. I Norge rant fortsatt det nordisk-germanske blodet nesten helt rent. Befolkningen måtte derfor raskt vinnes for SS-tanken, slik at landet kunne inn­lemmes i fremtidens storgermanske rike.

 

Terje Emberland (f. 1956) er dr.philos., religionshistoriker og seniorforsker ved HL-senteret.

Matthew Kott (f. 1974) er historiker og forsker ved Senter for Russlandstudier, Universitetet i Uppsala, og tidligere ansatt ved HL-senteret. Han tok doktorgraden ved Universitetet i Oxford i 2007

 

 

Publisert 27. sep. 2012 13:27 - Sist endret 25. okt. 2018 10:09