Forestillinger om jøder - aspekter ved konstruksjonen av en minoritet

Av Vibeke Moe og Øivind Kopperud (red.) 

Antologien Forestillinger om jøder - aspekter ved konstruksjonen av en minoritet tar for seg ulike forestillinger som har eksistert om jøder i den norske offentlighet fra 1814 til 1940. Dette er den første publikasjonen fra HL-senterets forskningsprosjekt «Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814-1940».

Temaene som blir berørt i antologien spenner fra Kirkens bilder av jødene via vittighetsbladenes og pressens fremstillinger, til bilder av jøder i triviallitteraturen. I helhet tydeliggjør denne antologien hvordan antijødiske forestillinger har sitt opphav i en felles europeisk historie, og markerer Norges deltagelse og medansvar i denne historien. Mange av forestillingene som blir presentert lever dessuten videre i mer eller mindre modifi serte former i dag, og fremkaller dermed et klart samfunnsaktuelt perspektiv.

Antologien er et resultat av to internasjonale forskningsseminarer i regi av prosjektet «Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814 – 1940» ved HL-senteret. Bidragsyterne har på forskjellige måter vært tilknyttet prosjektet, både som forskere, doktorgradsstipendiater og masterstudenter.

Boken kan kjøpes på HL-senteret og Akademika, bestilles på våre nettsider eller hos Unipub

Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 6. feb. 2020 11:34