Skolefag som politisk konstruksjon

Av Elin Bakke-Lorentzen

Boken tar for seg den politiske prosessen bak grunnskolefaget «Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering» i Reform 97. I tillegg til å være en utdanningssosiologisk læreplananalyse, etter oppgaven fokus på religiøse og livssysnsmessise minoriteters situasjon i en tradisjonelt sett homogen nasjonalstat med flertallsstyre.

Bokens overordnete målsetting er å beskrive og analysere opphavet til det nye fellesfaget og konstruksjonen av fagets læreplan. Videre kartlegges de ulike verdisynene og preferansene i KRL-prosessen, og offentlige institusjoner, grupper og personer med formell myndighet og ansvar i forhold til skolefaglige forandringer. Det er et spesielt fokus på religions- og livssynsminoritetenes engasjement og innflytelsesmuligheter i KRL-prosessen, og tar for seg majoritetens og minoritetenes ulike posisjoner.

Publisert 16. mai 2011 13:44 - Sist endret 5. jan. 2012 10:28